Cursuusen

Cursussen Spaans

Het Spaans dat wordt onderwezen aan het Instituto Hispánico neemt de beschaafde taalvarianten in acht van de verschillende Spaanstalige landen. Het is daardoor universeel Spaans, dat de cursist in staat stelt te communiceren op alle niveaus en in diverse situaties. 

 

Algemene Cursussen Spaans

Básico
Dit niveau wordt in het eerste jaar gegeven en na dit cursusjaar beheerst de cursist een gedegen basiskennis van de Spaanse taal en cultuur. Men is in staat om zich goed verstaanbaar te maken in alledaagse situaties en men kan korte brieven schrijven en eenvoudige teksten lezen.

Speciale Cursussen

Spaans op maat
Deze cursussen worden in overleg met de cursist ontwikkeld. Men inventariseert vooraf waar de interesses en wensen van de cursist liggen en daarna wordt er een cursusprogramma vastgesteld. Deze cursussen worden in kleine groepen gegeven om de gewenste aandacht te geven.

Spaans voor bedrijf en beroep
Deze cursussen worden in overleg met de cursist ontwikkeld. Men inventariseert vooraf waar de interesses en wensen van de cursist liggen en daarna wordt er een cursusprogramma vastgesteld. Deze cursussen worden in kleine groepen gegeven om de gewenste aandacht te geven.