Doetinchem

Cursussen Spaans

Het Spaans dat wordt onderwezen aan het Instituto Hispánico neemt de beschaafde taalvarianten in acht van de verschillende Spaanstalige landen. Het is daardoor universeel Spaans, dat de cursist in staat stelt te communiceren op alle niveaus en in diverse situaties. 

 

Algemene Cursussen Spaans

Básico
Dit niveau wordt in het eerste jaar gegeven en na dit cursusjaar beheerst de cursist een gedegen basiskennis van de Spaanse taal en cultuur. Men is in staat om zich goed verstaanbaar te maken in alledaagse situaties en men kan korte brieven schrijven en eenvoudige teksten lezen.

Intermedio
Dit niveau wordt in het tweede jaar gegeven en na dit cursusjaar beheerst de cursist een niveau waarop hij in een normaal tempo gesprekken kan voeren over vertrouwde onderwerpen en zowel algemene als eenvoudig literaire teksten kan lezen.

Avanzado
Dit niveau wordt in het derde jaar gegeven en na dit cursusjaar beheerst de cursist een niveau waarin men gedetailleerd leert te spreken over algemene onderwerpen en daarover zijn/haar mening kan formuleren. Ook leert hij/zij lange teksten te schrijven, en humor, ironie en andere nuanceringen in geschreven teksten te begrijpen.

Superior
Dit niveau wordt gegeven in het vierde jaar en na dit cursusjaar zal de cursist in staat zijn gesprekken te voeren in een vloeiend tempo, en zijn standpunten over uiteenlopende zaken kenbaar te maken en te beargumenteren. Hij leert het gebruik van uitdrukkingen, gezegden en andere stijlmiddelen, waardoor zijn schriftelijk taalgebruik creatief wordt. Tenslotte zal hij zonder moeite literaire teksten kunnen lezen van hedendaagse Spaanse en Latijns-Amerikaanse auteurs

 

Speciale Cursussen

Spaans op maat
Deze cursussen worden in overleg met de cursist ontwikkeld. Men inventariseert vooraf waar de interesses en wensen van de cursist liggen en daarna wordt er een cursusprogramma vastgesteld. Deze cursussen worden in kleine groepen gegeven om de gewenste aandacht te geven.

Spaans voor bedrijf en beroep
Deze cursussen worden in overleg met de cursist ontwikkeld. Men inventariseert vooraf waar de interesses en wensen van de cursist liggen en daarna wordt er een cursusprogramma vastgesteld. Deze cursussen worden in kleine groepen gegeven om de gewenste aandacht te geven.