Methode en docenten

Leermethode en Docenten

Leermethode
De leermethode van het Instituto Hispánico staat voor kwaliteit en plezier. In de lessen wordt veel aandacht besteed aan de verschillende vaardigheden die nodig zijn om een taal te beheersen, zoals de luister, -lees, -schrijf en spreekvaardigheid. In de lessen wordt het accent gelegd op de spreekvaardigheid en daarom gebruiken we communicatieve leermethoden.


Naast het leren van een taal wordt er ook aandacht besteed aan de cultuur van de Spaans sprekende landen want die kennis bevordert het begrip van de taal. Daarom zullen er ook culturele activiteiten worden georganiseerd.

Aangezien een taal niet alleen zittend wordt geleerd zullen er af en toe ook theatertechnieken gebruikt worden in de les. Deze technieken zijn geen toneellessen maar kleine oefeningen om de expressie en de non-verbale communicatie in het Spaans te bevorderen. De beweging en de creativiteit bevorderen namelijk ook het leren van een vreemde taal.

Aan het eind van elke cursus wordt er een certificaat uitgereikt als de eindtoetst met voldoende resultaat wordt afgelegd.

Docenten
De docenten van het Instituto Hispánico zijn native of tweetalig en afgestudeerd in de Spaanse Taal en Letterkunde aan Spaanse of Nederlandse universiteiten. Naast de goede kennis van de Spaanse taal hebben de docenten zich gespecialiseerd in diverse onderwerpen van de Spaanse kunst en cultuur. Deze kennis en de passie voor de taal die beide docenten bezitten, maken dat de lessen een uniek karakter krijgen.

Drs. Consuelo Plaza Aranda. Zij is in Madrid geboren en heeft daar Filosofie en Letteren gestudeerd aan de Universidad Autónoma van Madrid. Naast de Spaanse taal heeft ze ook archeologie en kunstgeschiedenis gestudeerd aan de kunstacademie en aan de universiteit in dezelfde stad. In Nederland is ze werkzaam als specialiste in de Spaanse Taal en cultuur en geeft zij sinds 25 jaar les aan verschillende leeftijden en groepen. Naast de lessen is ze ook actief in het bevorderen van de Spaanse Taal en cultuur in Nederland.

Drs. Eva Visser Plaza
. Zij is in Nederland geboren en is in 2004 afgestudeerd in de Spaanse taal en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft zich gespecialiseerd in de sociale geschiedenis van middeleeuws Spanje en in tweedetaalverwerving. In 2000 heeft zij het D.E.L.E. Superior behaald via het Instituto Cervantes. Dit diploma getuigt officieel van haar complete tweetaligheid in het Nederlands en in het Spaans. Ze is opgegroeid in een tweetalig milieu en heeft van kleins af aan Spaans geleerd. Sinds 8 jaar geeft zij Spaanse les aan verschillende leeftijden en groepen.

Naast de hoofddocenten is het mogelijk dat er gekwalificeerde native freelance docenten worden ingezet op beide locaties.


 

.