Algemene Voorwaarden

Aanmelding en Algemene voorwaarden
Na de elektronische inschrijving of na het ondertekenen van het inschrijfformulier gaat de cursist akkoord met de volgende voorwaarden:

Inschrijving
Bij aanmelding ontvangt u vrijblijvend advies over het niveau van uw taalvaardigheid. U staat ingeschreven nadat u het inschrijfformulier heeft ingevuld en het cursusgeld door het Instituto Hispánico ontvangen is.

Betaling
De aangegeven cursusprijzen gelden alleen voor het aangegeven cursusjaar. De kosten van de leermiddelen en eventuele culturele activiteiten zijn niet bij het cursusgeld inbegrepen. Betaling geschiet door middel van overmaking op het volgende rekeningnummer:
Rabobank 384342795 te Doetinchem indien u een cursus in Doetinchem wilt volgen.
Vermeld hierbij de cursuscode en uw naam.
Indien u het geld stort op onze rekening dient u een stortingsbewijs mee te nemen op de eerste les.

Contante betaling dient te worden volbracht voor aanvang van de eerste les.
Gespreid betalen is niet mogelijk.

Annulering
Na aanvang van de cursus is annulering niet meer mogelijk en kan het cursusgeld ook niet meer gerestitueerd worden. Dit geldt ook bij voortijdige beëindiging van de cursus. Ook kan het cursusgeld niet gebruikt worden voor een andere cursusperiode.
Het Instituto Hispánico behoudt zich het recht om een cursus bij onvoldoende belangstelling te annuleren; in dit geval zal het totale cursusgeld worden terugbetaald. Het Instituto Hispánico behoudt zich ook het recht om de cursustijd te veranderen als er te veel of te weing belangstelling is voor een cursus. U zult daar natuurlijk van op de hoogte worden gebracht.

Restitutie
Restitutie van het geld is alleen mogelijk door middel van schriftelijke annulering en vóórdat de cursus is gestart, waarbij een bedrag van € 23.- wordt ingehouden voor administratiekosten. Na aanvang van de cursus vervalt het recht op restitutie.

Terug