Overdag-doetinchem

Cursus Spaans voor Beginners

Doelstelling:

De cursist leert zijn ideeën, gevoelens, gewaarwordingen en wensen
op eenvoudige wijze uit te drukken, en korte brieven en teksten te lezen die
betrekking hebben op het dagelijks leven. Er is voor deze cursus geen voorkennis van de Spaanse taal vereist.In deze cursus komen spreek, luister-en leesvaardigheid aan bod met het accent op de spreekvaardigheid van de dagelijkse omgangstaal, zodat u na afloop van de cursus in staat zal zijn om een eenvoudige conversatie te voeren in verschillende praktische situaties.

Voorbeelden van onderwerpen: Jezelf voorstellen, groeten en afscheid nemen,
jezelf, anderen en je omgeving kunnen beschrijven, in staat zijn om dingen te
kopen en te bestellen, zeggen waar iets zich bevindt etc. etc.

 

Code :
beginners  en conversatie A1
Data :
8,15,22 oktober 5,12 november 2024
Tijd :
10:00 tot 11:00 uur
Cursusduur :
5 weken (5 wekelijkse lessen van 1 uur)
Groepsgrootte :
Minimaal 2, máximaal 5 personen.
Methode :

in overleg

Zelfstudie :
De cursist moet minimaal 2 uur per week aan huiswerk kunnen besteden
Prijs :
€ 150,- exclusief cursusmateriaal
Docent :
Drs .Visser Plaza
Code :
beginners  en conversatie A1 en A2
Data :
8,15,22 oktober 5,12 november 2024
Tijd :
 11:00 tot 12:00 uur
Cursusduur :
5 weken (5 wekelijkse lessen van 1 uur)
Groepsgrootte :
Minimaal 2, máximaal 5 personen.
Methode :

in overleg

Zelfstudie :
De cursist moet minimaal 2 uur per week aan huiswerk kunnen besteden
Prijs :
€ 150,- exclusief cursusmateriaal
Docent :
Drs .Visser Plaza