Basico-Doetinchem

Cursus Spaans voor Beginners

Doelstelling:

De cursist leert zijn ideeën, gevoelens, gewaarwordingen en wensen
op eenvoudige wijze uit te drukken, en korte brieven en teksten te lezen die
betrekking hebben op het dagelijks leven. Er is voor deze cursus geen voorkennis van de Spaanse taal vereist.In deze cursus komen spreek, luister-en leesvaardigheid aan bod met het accent op de spreekvaardigheid van de dagelijkse omgangstaal, zodat u na afloop van de cursus in staat zal zijn om een eenvoudige conversatie te voeren in verschillende praktische situaties.

Voorbeelden van onderwerpen: Jezelf voorstellen, groeten en afscheid nemen,
jezelf, anderen en je omgeving kunnen beschrijven, in staat zijn om dingen te
kopen en te bestellen, zeggen waar iets zich bevindt etc. etc.

 

Code :
Básico A1 met conversatie
Data :
 8,15,22 oktober 5,12 november 2024
Tijd :
20:00- 21:00
Cursusduur :
5 lesdagen
Groepsgrootte :
Minimaal 2, máximaal 5 personen.
Methode :

In overleg met docent
Met aandacht voor conversatie

 

Zelfstudie :
Geadviseerd wordt minimaal 2 uur per week aan huiswerk te besteden
Prijs :
€ 150,00
Docent :
Drs .Visser Plaza

 

Code :
Básico A2 +B1 met conversatie
Data :
8,15,22 oktober 5,12 november 2024
Tijd :
19:00 - 20:00
Cursusduur :
5 weken (5 wekelijkse lessen van 1 uur)
Groepsgrootte :
Minimaal 2, máximaal 5 personen.
Methode :

In overleg met docent

Zelfstudie :
Geadviseerd wordt minimaal 2 uur per week aan huiswerk te besteden
Prijs :
€ 150,- exclusief cursusmateriaal
Docent :
Drs .Visser Plaza

 

 

Code :
Básico conversatie voor bedrijven
Data :
8,15,22 oktober 5,12 november 2024
Tijd :
21:00 - 22:00
Cursusduur :
5 weken (5 wekelijkse lessen van 1 uur)
Groepsgrootte :
Minimaal 2, máximaal 5personen.
Methode :

In overleg met docent

Zelfstudie :
Geadviseerd wordt minimaal 2 uur per week aan huiswerk te besteden
Prijs :
€ 180,- exclusief cursusmateriaal
Docent :
Drs .Visser Plaza