Amsterdam

Cursussen Spaans

Het Spaans dat wordt onderwezen aan het Instituto Hispánico neemt de beschaafde taalvarianten in acht van de verschillende Spaanstalige landen. Het is daardoor universeel Spaans, dat de cursist in staat stelt te communiceren op alle niveaus en in diverse situaties.

Algemene Cursussen Spaans

Básico
Dit niveau wordt in het eerste jaar gegeven en na dit cursusjaar beheerst de cursist een gedegen basiskennis van de Spaanse taal en cultuur. Men is in staat om zich goed verstaanbaar te maken in alledaagse situaties en men kan korte brieven schrijven en eenvoudige teksten lezen.

Intermedio
Dit niveau wordt in het tweede jaar gegeven en na dit cursusjaar beheerst de cursist een niveau waarop hij in een normaal tempo gesprekken kan voeren over vertrouwde onderwerpen en zowel algemene als eenvoudig literaire teksten kan lezen.

Avanzado
Dit niveau wordt in het derde jaar gegeven en na dit cursusjaar beheerst de cursist een niveau waarin men gedetailleerd leert te spreken over algemene onderwerpen en daarover zijn/haar mening kan formuleren. Ook leert hij/zij lange teksten te schrijven, en humor, ironie en andere nuanceringen in geschreven teksten te begrijpen.

Superior
Dit niveau wordt gegeven in het vierde jaar en na dit cursusjaar zal de cursist in staat zijn gesprekken te voeren in een vloeiend tempo, en zijn standpunten over uiteenlopende zaken kenbaar te maken en te beargumenteren. Hij leert het gebruik van uitdrukkingen, gezegden en andere stijlmiddelen, waardoor zijn schriftelijk taalgebruik creatief wordt. Tenslotte zal hij zonder moeite literaire teksten kunnen lezen van hedendaagse Spaanse en Latijns-Amerikaanse auteurs

 

Speciale Cursussen

Conversatie-/Opfriscursus
Deze cursus is bestemd voor diegene die de basiskennis van het Spaans bezitten en graag willen converseren. De voertaal in deze cursus is daarom Spaans en aan de hand van verschillende actuele onderwerpen zal men de spreekvaardigheid oefenen.
Ook zullen verschillende knelpunten van de Spaanse basisgrammatica worden opgefrist, zodat weggezakte kennis weer actueel wordt.
Voorbeelden van grammaticale knelpunten die aan bod komen in de cursus zijn o.a.: het gebruik van ser,estar en hay, gebruik van de verleden tijd, de subjuntivo en het gebruik van por/para.