Opfris-Amsterdam

Conversatie-/Opfriscursus

Doelstelling

De cursist zal aan het eind in staat zijn gesprekken te voeren in een vloeiend tempo, en zijn standpunten over uiteenlopende zaken kenbaar te maken en te beargumenteren. Hij leert het gebruik van uitdrukkingen, gezegden en andere stijlmiddelen, waardoor zijn schriftelijk taalgebruik creatief wordt. Tenslotte zal hij zonder moeite literaire teksten kunnen lezen van hedendaagse Spaanse en Latijns-Amerikaanse auteurs

Deze cursus is bedoeld voor mensen die al enige kennis van de Spaanse taal hebben.

Spaans opfrissen

Data & Tijd : Op afspraak
Groepsgrootte :  
Methode :

In overleg met de Docent

Zelfstudie : 2 uur per week
Docent :

Drs. Consuelo Aranda / Eva Visser

Prijs : In overleg
Lokatie : Veerstraat 36 II Amsterdam (oud-Zuid)