Spaans overdag

Cursus Spaans voor iedereen

Doelstelling:

De cursist leert zijn ideeën, gevoelens, gewaarwordingen en wensen op eenvoudige wijze uit te drukken, en korte brieven en teksten te lezen die betrekking hebben op het dagelijks leven. Er is voor deze cursus geen voorkennis van de Spaanse taal vereist.In deze cursus komen spreek, luister-en leesvaardigheid aan bod met het accent op de spreekvaardigheid van de dagelijkse omgangstaal, zodat u na afloop van de cursus in staat zal zijn om een eenvoudige conversatie te voeren in verschillende praktische situaties.

Voorbeelden van onderwerpen: Jezelf voorstellen, groeten en afscheid nemen, jezelf, anderen en je omgeving kunnen beschrijven, in staat zijn om dingen te kopen en te bestellen, zeggen waar iets zich bevindt etc. etc.

 

Code :
Básico A1 met Conversatie
Data :
op afspraak met docent
Tijd :
op afspraak met docent
Cursusduur :
10 weken (10 wekelijkse lessen van 1 uur)
Groepsgrootte :
op afspraak met docent
Methode :

In overleg met de Docent

Zelfstudie :
De cursist moet minimaal 2 uur per week aan huiswerk kunnen besteden
Prijs :
op afspraak met docent
Docent :
Drs. Eva Visser Plaza