voorjaar

Voorjaarscursus Spaans

Doelstelling:

De cursist leert zijn ideeën, gevoelens, gewaarwordingen en wensen
op eenvoudige wijze uit te drukken, en korte brieven en teksten te lezen die
betrekking hebben op het dagelijks leven. Er is voor deze cursus geen voorkennis van de Spaanse taal vereist. In deze cursus komen spreek, luister-en leesvaardigheid aan bod met het accent op de spreekvaardigheid van de dagelijkse omgangstaal, zodat u na afloop van de cursus in staat zal zijn om een eenvoudige conversatie te voeren in verschillende praktische situaties.

Voorbeelden van onderwerpen: Jezelf voorstellen, groeten en afscheid nemen,
jezelf, anderen en je omgeving kunnen beschrijven, in staat zijn om dingen te kopen en te bestellen, zeggen waar iets zich bevindt etc. etc.

 

Code :
Voorjaars Cursus
Data :
start op dinsdag 12, 19 en 26 maart, 2, 9 en 16 april
Tijd :
dinsdagavond 21:00 - 22:00 uur
Cursusduur :
6 weken (6 wekelijkse lessen van 1 uur)
Groepsgrootte :
Minimaal 2, máximaal 6 personen.
Methode :

Taalgids Spaans
ANWB extra ISBN 978-90-18-03731-4
€ 6,95

Zelfstudie :
Geadviseerd wordt minimaal 2 uur per week aan huiswerk te besteden
Prijs :
€ 150,- exclusief cursusmateriaal
Docent :
Drs. Consuelo Plaza Aranda